Stichting Arketos
Stokmansveldweg 14
7461 BM Rijssen

Email: info@arketos.nl

Kamer van Koophandel nr. 75694174
Fiscaal nr. (RSIN) 8603.65.049
Bankrekening nr. NL41RABO0345945646

De belastingdienst heeft, bij beschikking dd 25 november 2019, Stichting Arketos aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Stichting Arketos is een non-profit organisatie. Het doel van de stichting is het verlenen van financiële hulp aan hulpbehoevende organisaties en particuliere personen. De stichting focust zich voornamelijk op:

  1. welzijn;
  2. onderwijs, wetenschap en onderzoek;
  3. gezondheidszorg;
  4. jeugd- en ouderenzorg;
  5. ontwikkelingssamenwerking;
  6. religie, levensbeschouwing en spiritualiteit;
  7. volkshuisvesting, alsmede
  8. het financieel of op andere wijze steunen een algemeen nut beogende instelling.